İletişim paylaşmaktır. Söyleyerek, yazarak, izleterek veya dokunarak ilettiğimiz her bilgi ulaştığı kişi ile aramızda bir etkileşim yaratır.
FSAP, bu etkileşimin sağlam ve güvenilir olması için yeni iletişim teknolojilerine uygun yöntemler geliştirir ve projeler tasarlar.


Tarihte, Julius Sezar’ın emriyle dağıtılan ilk bildirinin (Acta Diurna) hazırlanmasından bugüne iletişimin yöntemleri değişmiş olsa da “içerik” kavramı değişmemiştir.
Bu nedenle, FSAP - doğru içeriklerin ve stratejilerin birleşiminden oluşan - yeni hikayeler yaratmak üzere, birbirinden değerli medya, iletişim, tasarım, yayın, prodüksiyon, planlama profesyonellerini bir araya getirerek çalışır.


FSAP medya, bilgi ve hedef kitle üçgeninde tüm alternatifleri göz önünde bulunduran ne, nerede, nasıl ve ne zaman sorularını yanıtlayabilen ve başrol oyuncusu “içerik” olan renkli yol haritalarını bu şekilde çizer.

“İçerik ile uygulanan iletişim ve pazarlama yöntemlerine olan güvenimiz ve 15 yılı aşkın tecrübemiz, Türkiye’nin İlk İçerik Ajansı olma girişimimizde cesaretimizin kaynağıdır.”
FSAP içerik Ajansı Kurucusu Efsun Gül

Başarılarımızın detaylarına ulaşmak için bloğumuzu ziyaret edebilirsiniz.


Bize katılmak için ise özgeçmişinizi paylaşabilirsiniz.
Her görev değerlidir. Vazgeçilmez olmak ünvan ile değil, yetenek, yaratıcılık ve çalışmak ile ilgilidir. ‘İyi olan kazanır’ sevdiğimiz bir deyiştir.