Medya içeriklerinin tasarım, çekim, yapım, transmedya planlama ve yayın

süreçlerinde yaratıcı, yürütücü ve yönetici iş ortağı olarak konumlanırız.
ne yaparız
 
İçerik Pazarlama
İçerik ve Yayın Danışmanlığı
Video - Editoryal İçerik Üretimi
Hikaye Tasarımı
Hikaye Anlatımı
Crossmedia - Transmedia Strateji
Inbound Pazarlama
Yayın
Yapım